OnCrisis Solutions
Leading people &​ business​ safely through crisis

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นนับเป็นประวัติการณ์แห่งความแปรปรวนและท้าทายยิ่งสำหรับทุกคน ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจหลักและกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์กรเริ่มจับทิศทางได้ สิ่งที่ต้องมุ่งเน้นและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตนั้นคืออะไร แพคริมและพันธมิตรได้รวบรวมความต้องการจากลูกค้าหลากหลายองค์กร และได้สรุปเป็นหมวดหมู่ไว้ 6 เรื่องหลักๆ สำคัญที่จะนำพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤติ และเดินหน้าต่อไป

 1. Work from Home

 2. Communication in Crisis 

 3. Strategy Playbook

 4. Execution in Uncertainty 

 5. Boosting Sales 

 6. Innovation for New Normal

 

แพคริมมั่นใจพร้อมส่งมอบด้วยเนื้อหาแบบ World class พร้อมทีมที่ปรึกษามากประสบการณ์ ผ่านเครื่องมือดิจิตัลล้ำสมัย (PacD) โดยมีบริการในหลากหลายรูปแบบที่ตอบโจทย์กับความต้องการของแต่ละองค์กรทั้งแบบเฉพาะกิจองค์กร (In house) หรือ Public Session โดยมีช่องทางการเรียนรู้ได้หลากหลายวิธี 

รูปแบบการเรียนรู้

 1. Live Online ตามหัวข้อที่แพคริมได้คัดสรรและออกแบบเนื้อหาตามความต้องการปัจจุบัน หรือตามความต้องการของลูกค้า

 2. Problem-based Learning มุ่งการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาแต่ละส่วนให้เกิดผลลัพธ์ทันที

 3. On Demand / Micro Learning เปิดช่องทางเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเสริมไปกับการเรียนรู้รูปแบบอื่นให้เกิดความต่อเนื่อง และประยุกต์ใช้ได้ตามโจทย์จริง  

 4. Online Coaching สำหรับกลุ่มผู้บริหาร และ Core Team ที่ต้องการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้ 

 5. Virtual Certification การสร้างวิทยากรภายใน เพื่อเร่งพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้สิทธิ์เข้าถึง Digital Content ที่วิทยากรภายใน หรือผู้บริหารสามารถนำไปถ่ายทอด ตอบโจทย์ปัญหาต่างๆ ในองค์กรแบบไม่จำกัด 

 6. PacD: The Most Engaging Mobile Application for People & Culture Development ถือเป็น Online Platform ที่พร้อมช่วยองค์กรสร้างความผูกพันกับพนักงานผ่านช่องทางการสื่อสาร และเพิ่มทักษะจำเป็นผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ รวมไปถึงช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานให้พร้อมร่วมขับเคลื่อนผลลัพธ์ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดแต่ละ Solution

Work-From-Home

 • วิธีจัดการกับความคลุมเครือและไม่แน่นอน

 • จะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกทีมทำงานหรือเปล่า?

 • การติดตามความคืบหน้าและผลงานของทีม

หัวข้อ Live Online เลือกเรียนได้ครั้งละ 90 นาที ราคาพิเศษ 999 บาทต่อหัวข้อต่อคน 

1. รับมือวิกฤติด้วยพลังโปรแอคทีฟ

• วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
   เวลา 9.00 - 10.30 น. 

2. นำทีมทางไกลอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน

• วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
   เวลา 9.00 - 10.30 น.

3. จะแน่ใจได้อย่างไรว่าลูกทีมกำลังสร้างผลงาน

• วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
   เวลา 14.00 - 15.30 น.

Communication in Crisis

 • การสร้างความสอดคล้องตั้งแต่ระดับผู้บริหารลงมา

 • การสร้างความมั่นใจ ลดความหวาดกลัว และความไม่แน่นอนในองค์กร

 • การสร้างความโปร่งใส และสื่อสารในเรื่องลำบาก

หัวข้อ Live Online เลือกเรียนได้ครั้งละ 90 นาที ราคาพิเศษ 1,500 บาทต่อคน

1. สื่อสารเรื่องยากช่วงวิกฤติ​อย่างไรให้เกิดผล

• วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
   เวลา 14.00 - 15.30 น. 

Boosting Sales  

 • เคล็ดลับเพิ่มฐานลูกค้า เพิ่มโอกาสในการขาย และปิดการขาย

หัวข้อ Live Online เรียน 2 ครั้ง

ราคาพิเศษ 3,500 บาทต่อคน

1. สร้างโอกาสเพิ่มยอดขายใหม่ในช่วงวิกฤติ

• วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
   เวลา 9.00 - 10.30 น. และ
• วันที่ 10 มิถุนายน 2563
   เวลา 9.00 - 10.30 น.

Execution in Uncertainty

 • การลงมือปฏิบัติเรื่องสำคัญสูงสุดด้วย Speed

 • ทำอย่างไรให้ทุกคนเกิด Accountability

Solution นี้สำหรับการให้บริการภายในองค์กรเท่านั้น (In-House Session)

 Strategy Playbook

 • อนาคตและแนวโน้มโลกธุรกิจ

 • ทำอย่างไรเมื่อเจอหมัดน็อคทางธุรกิจ จนแทบปิดกิจการ

 • จุดเปลี่ยนทางธุรกิจ

Solution นี้สำหรับการให้บริการภายในองค์กรเท่านั้น (In-House Session)

Innovating for New Normal  

 • แสวงหาโอกาสในวิกฤติ

 • ค้นหาจุดติดขัดและ & Jobs-to-be-Done

Solution นี้สำหรับการให้บริการภายในองค์กรเท่านั้น (In-House Session)

แพคริม และพันธมิตร เรามีความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนองค์กรให้เกิดผลลัพธ์ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทุกระดับในองค์กร เราพร้อมสนับสนุนลูกค้าทุกท่านให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้อย่างปลอดภัย

ติดต่อแพคริมได้ที่ โทร. 02 728 0200 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.pacrimgroup.com