แพคริมมั่นใจพร้อมส่งมอบด้วยเนื้อหาแบบ World class พร้อมทีมที่ปรึกษามากประสบการณ์ ผ่านเครื่องมือดิจิตัลล้ำสมัย (PacD) โดยมีบริการในหลากหลายรูปแบบที่ตอบโจทย์กับความต้องการของแต่ละองค์กรทั้งแบบเฉพาะกิจองค์กร (In house) หรือ Public Session โดยมีช่องทางการเรียนรู้ได้หลากหลายวิธี 

รูปแบบการเรียนรู้

 1. Live Online ตามหัวข้อที่แพคริมได้คัดสรรและออกแบบเนื้อหาตามความต้องการปัจจุบัน หรือตามความต้องการของลูกค้า

 2. Problem-based Learning มุ่งการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาแต่ละส่วนให้เกิดผลลัพธ์ทันที

 3. On Demand / Micro Learning เปิดช่องทางเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเสริมไปกับการเรียนรู้รูปแบบอื่นให้เกิดความต่อเนื่อง และประยุกต์ใช้ได้ตามโจทย์จริง  

 4. Online Coaching สำหรับกลุ่มผู้บริหาร และ Core Team ที่ต้องการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้ 

 5. Virtual Certification การสร้างวิทยากรภายใน เพื่อเร่งพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้สิทธิ์เข้าถึง Digital Content ที่วิทยากรภายใน หรือผู้บริหารสามารถนำไปถ่ายทอด ตอบโจทย์ปัญหาต่างๆ ในองค์กรแบบไม่จำกัด 

 6. PacD: The Most Engaging Mobile Application for People & Culture Development ถือเป็น Online Platform ที่พร้อมช่วยองค์กรสร้างความผูกพันกับพนักงานผ่านช่องทางการสื่อสาร และเพิ่มทักษะจำเป็นผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ รวมไปถึงช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานให้พร้อมร่วมขับเคลื่อนผลลัพธ์ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดแต่ละ Solution

Work-From-Home

 • วิธีจัดการกับความคลุมเครือและไม่แน่นอน

 • จะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกทีมทำงานหรือเปล่า?

 • การติดตามความคืบหน้าและผลงานของทีม

หัวข้อ Live Online เลือกเรียนได้ครั้งละ 90 นาที ราคาพิเศษ 999 บาทต่อหัวข้อต่อคน 

1. รับมือวิกฤติด้วยพลังโปรแอคทีฟ

• วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
   เวลา 9.00 - 10.30 น. 

2. นำทีมทางไกลอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน

• วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
   เวลา 9.00 - 10.30 น.

3. จะแน่ใจได้อย่างไรว่าลูกทีมกำลังสร้างผลงาน

• วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
   เวลา 14.00 - 15.30 น.

Communication in Crisis

 • การสร้างความสอดคล้องตั้งแต่ระดับผู้บริหารลงมา

 • การสร้างความมั่นใจ ลดความหวาดกลัว และความไม่แน่นอนในองค์กร

 • การสร้างความโปร่งใส และสื่อสารในเรื่องลำบาก

หัวข้อ Live Online เลือกเรียนได้ครั้งละ 90 นาที ราคาพิเศษ 1,500 บาทต่อคน

1. สื่อสารเรื่องยากช่วงวิกฤติ​อย่างไรให้เกิดผล

• วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
   เวลา 14.00 - 15.30 น. 

Boosting Sales  

 • เคล็ดลับเพิ่มฐานลูกค้า เพิ่มโอกาสในการขาย และปิดการขาย

หัวข้อ Live Online เรียน 2 ครั้ง

ราคาพิเศษ 3,500 บาทต่อคน

1. สร้างโอกาสเพิ่มยอดขายใหม่ในช่วงวิกฤติ

• วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
   เวลา 9.00 - 10.30 น. และ
• วันที่ 10 มิถุนายน 2563
   เวลา 9.00 - 10.30 น.

Execution in Uncertainty

 • การลงมือปฏิบัติเรื่องสำคัญสูงสุดด้วย Speed

 • ทำอย่างไรให้ทุกคนเกิด Accountability

Solution นี้สำหรับการให้บริการภายในองค์กรเท่านั้น (In-House Session)

 Strategy Playbook

 • อนาคตและแนวโน้มโลกธุรกิจ

 • ทำอย่างไรเมื่อเจอหมัดน็อคทางธุรกิจ จนแทบปิดกิจการ

 • จุดเปลี่ยนทางธุรกิจ

Solution นี้สำหรับการให้บริการภายในองค์กรเท่านั้น (In-House Session)

Innovating for New Normal  

 • แสวงหาโอกาสในวิกฤติ

 • ค้นหาจุดติดขัดและ & Jobs-to-be-Done

Solution นี้สำหรับการให้บริการภายในองค์กรเท่านั้น (In-House Session)

แพคริม และพันธมิตร เรามีความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนองค์กรให้เกิดผลลัพธ์ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทุกระดับในองค์กร เราพร้อมสนับสนุนลูกค้าทุกท่านให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้อย่างปลอดภัย

ติดต่อแพคริมได้ที่ โทร. 02 728 0200 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.pacrimgroup.com

© PacRim Group

 • Facebook
 • Line